Slovensky
English
O spoločnosti Produkty Služby Referencie Kontakt

Referencie


ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing, a.s.
Naša spoločnosť od svojho vzniku v roku 2004 spolupracuje so spoločnosťou ČSOB Leasing, a.s. formou dodávok a implementácie vlastných riešení v oblasti softwarovej podpory procesov spojených s leasingom hnuteľných a nehnuteľných predmetov. Popri vývoji nových aplikácií poskytujeme aj odbornú spoluprácu v oblastiach controllingu, plánovania a výkazníctva.
PSA Finance Slovakia, s.r.o. PSA Finance Slovakia, s.r.o.
Spoločnosť PSA Finance Slovakia sa zaoberá leasingovým financovaním značiek Peugeot a Citroen. Využíva našu aplikáciu pre leasingové kalkulácie a služby v oblasti reportingu.
Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom, a.s.
V spoločnosti Slovak Telekom sme v roku 2010 implementovali riešenie na správu leasingových zmlúv s prepojením na SAP.
Heineken Slovensko, a.s. Heineken Slovensko, a.s.
So spoločnosťou Heineken Slovensko spolupracujeme v oblasti implementácie vlastného riešenia na podporu procesu Total productive maintenance.

Kontakt Vyhľadávanie Copyright (C) 2009/2010 MDK, s.r.o., Všetky práva vyhradené